در کلام پیامبر اعظم(ص)
 

 

امام منتظر(عج) دركلام پيامبراسلام(ص)


مقدمه: امام مهدى (عج) درحديث ثقلين


بخش اوّل:حديث ثقلين در كتب اهل سنت


بخش دوم : بررسى اسناد حديث ثقلين


بخش سوم : بررسى دلالت حديث ثقلين


بخش چهارم: نكات مهم درحديث ثقلين


مهدی(عج) طاووس بهشتیان