چهل داستان و چهل حديث از امام زمان عليه السلام
مؤلّف : عبداللّه صالحى

پيشگفتار
خلاصه حالات چهاردهمين معصوم : دوازدهمين اختر امامت
در مدح دوازدهمين اختر امامت
ميلاد سعادت بخش
فايده عطسه و برخورد با آن
جواب چهل مسئله مشكل از كودكى خردسال
تشخيص حرام و حلال براى كودكى خردسال
ظهور از پشت پرده با خصوصيّات
او را نخواهيد ديد
فقط حجّت بر حجّت نماز مى خواند
مشورت با آينده نگر آگاه
علائم و نشانه هاى قبل از ظهور نور
حوادث ظهور و خروج نور
قانون پياده رو و سواره
همچون شمايل جدّش ظاهر مى شود
ظهور نور در مدينه و اعدام دو جنايت كار
تهيّه آذوقه لشكر امام زمان (عجّ)
پيراهن يوسف و ابراهيم كجاست ؟
سرزنش در برگرداندان هدايا
ريگ طلا در طواف كعبه
خليفه تمام انبياء و ائمّه در شهر كوفه
هفده نوع اطّلاعات
خصوصيّات حضرت از زبان رسول خدا صلى الله عليه و آله
ده هزار نيرو در مقابل ميلياردها
خصايص حضرت حجّت عليه السلام
مردى كهن سال با شكل جوانى
شهرسازى و تخريب و كُندى حركت اءفلاك
ظهور نور و انتقام از ظالم
قاتل شيطان كيست ؟
آشنائى به درون و استجابت دعا
درخواست مطالبات سفارشى
دريافت وجوهات و تعيين نماينده
اوّلين برنامه عملى پس از ظهور و قيام
جبرئيل اوّلين بيعت كننده در كعبه الهى
سيره و روش تشكيل حكومت جهانى
خبر از درون ميهمان مسافر و پذيرائى
نابودى آثار ظالمان و قتل مخالفان بعد از بيان حجّت
زيارت امام حسين (ع ) و همراهى با يكى از مخالفين
راهنمائى و كمك به حاجى اسدآبادىِ گم گشته
تقسيم عادلانه و حكم بر حقايق مذاهب
مهمان نوازى و هدايت
جواب نامه و ناراحتى از برگشت هديه
اطّلاعيه اى بر غيبت كبرى
منقبت دوازدهمين ستاره هدايت
پنج درس ارزشمند و آموزنده
اظهار محبّت نسبت به حضرت مهدى (عجّ)
چهل حديث گهربار منتخب

 

نرم افزار چندرسانه ای منجي